Eminem

[Intro: Nate Ruess]

Mom,

Anne

I know I let you down

Biliyorum seni hayal kırıklığına uğrattım

And though you say the days are happy

Ve günlerin güzel olduğunu söylediğini düşündüm

Why is the power off and I’m fucked up and

Neden güçsüzüm, ve çamura battım?

Mom, I know he’s not around

Ve anne, Biliyorum o buralarda değil

But don’t you place the blame on me

Ama suçu benim üzerime atma

As you pour yourself another drink, yeah

Kendine başka bir içki doldururken

[Hook: Nate Ruess]

I guess, we are who we are

Sanırım olduğumuz gibiyiz

Headlights shining in the dark night I drive on

Farlar yanıyor yol aldığımız bu karanlık gecede

Maybe we took this too far

Belki çok ileri gittik

[Verse 1: Eminem]

I went in headfirst, never thinking about who what I said hurt

Balıklama daldım, söylediklerimle kimi incittiğimi asla düşünmedim

In what verse, my mom probably got it the worst, the brunt of it

Sanırım en çok annem bundan nasibini aldı

But as stubborn as we are, did I take it too far,

Bunun yükü, ama olabildiğince inatçıydık çok mu ileri gittik?

“Cleaning Out My Closet” And all them other songs,

“Cleaning out my closet” ve diğer tüm şarkılar

but regardless I don’t hate you

Ama umursama, senden nefret etmiyorum anne!

Cause ma, you’re still beautiful to me, cause you’re my mom

Çünkü anne benim için hala güzelsin, çünkü annemsin

Though far be it for you to be too calm, our house was Vietnam

Bunu söylemek ağır gelebilir, evim Vietnam gibiydi

Desert Storm and both of us put together could form an atomic bomb

Çöl Rüzgarı ve ikimiz birleşince kimyasal savaştaki atom bombası gibiydik

Equivalent to Chemical Warfare and forever we could drag this on and on

Ve sonsuza kadar böyle sürüp gidebilirdi

But, agree to disagree, that gift for me up under the Christmas tree

Ama, katılmadığımız konusunda anlaştık noel ağacındaki o hediye bana anlam ifade etmiyor

Don’t mean shit to me, you’re kicking me out? It’s 15 degrees and It’s Christmas Eve, “Little prick, just leave,”

Beni kovuyor musun? Hava 15 derece ve Noel akşamı ( küçük pislik sadece git)

ma, let me grab my fucking coat anything to have each other’s goats,

Anne, bırak lanet olası montumu alayım, birbirimizi sinirlendirmeyelim

why we always at each others throats ‘specially when dad, he fucked us both, we’re in the same fucking boat

Neden hep birbirimizin boğazına sarılıyoruz? Özellikle babam ikimizi de mahvettikten sonra lanet olası aynı gemideyiz seninle,

You’d think that’d make us close

bunun bizi yakınlaştırabileceğini düşündün mü?

further away it drove us, but together headlights shine, and a car full of belongings

Ne kadar sürersek, far ışıklarıyla, bir araba dolusu sahip olduklarımızla

Still got a ways to go back to grandma’s house, it’s straight up the road

Hala gidilecek yol vardı, yolun karşısındaki büyükannemlerin evine

And I was the man of the house, the oldest, so my shoulders carried

Ve ben evin direğiydim, en yaşlısı,bu yüzden omuzlarımda bu ağırlığı taşıdım

The weight of the load, then Nate got taken away by the state at 8-years-old

Ardından Nate 8 yaşında devlet tarafından alındı,ve

And that’s when I realized you were sick and it wasn’t fixable or changeable

Senin hasta ve düzeltilemez olduğunu anladım

And to this day we remain estranged and I hate it though, but…

Ve o günden sonra uzaklaştık ve ben bundan nefret ettim aslında.

[Hook]

[Verse 2: Eminem]

Cause to this day we remain estranged and I hate it though

O günden sonra yabancılaştık ve bundan nefret ettim,

Cause you ain’t even get to witness your grandbabies grow

Çünkü torununun büyüdüğüne bile tanık olamadın

But I’m sorry momma for “Cleaning Out My Closet,” at the time I was angry

Ama özür dilerim anne, “Cleaning Out My Closet” için, çok sinirliydim o an

Rightfully, maybe so, never meant that far to take it though

Bu kadar ileri gitmek istemedim

Cause, now I know it’s not your fault and I’m not making jokes

Şimdi bu senin suçun değil biliyorum, şaka yapmıyorum

That song I’ll no longer play at shows and I cringe every time it’s on the radio

Bu şarkıyı konserlerde çalmıyorum ve radyoda her duyduğumda üzülüyorum

And I think of Nathan being placed in a home

Ve Nathan’ın bir eve yerleştirildiğini düşünüyorum

And all the medicine you fed us and how I just wanted you to taste your own

Ve bize verdiğin onca ilaç bize iyi geldi

And your mental state’s deteriorating slow and I’m way too old to cry

Şimdi tedavi senin ruhsal sağlığını yavaşlatıyor ağlamak için çok yaşlıyım artık,

The shit is painful though but ma, I forgive you, so does Nathan, yo

ve bu boktan bir şey ama anne, seni affediyorum, Nathan da öyle (yo)

All you did, all you said, you did your best to raise us both

Onca yaptıkların, söylediklerin, hepsi bizi en iyi şekilde büyütmek içindi

Foster care, that cross you bear, few may be as heavy as yours

Üvey anne-baba, taşıdığın o haç, belki çok ağır evet

But I love you, Debbie Mathers, oh, what a tangled web we have

Ama seni seviyorum Debbie Mathers, nasıl bir bağımız var gör

Cause, one thing I never asked was where the fuck my deadbeat dad was

İstemediğim tek şey bababım nerede olduğuydu

Fuck it, I guess he had trouble keeping up with every address

Siktir et, bence adreslerini bir arada tutmak bile zordur onun için

But I’d have flipped every mattress, every rock and desert cactus

Ama ben olsam tüm çarşafları her taşı ve çöl kaktüslerinin altına bakardım

Owned a collection of maps and followed my kids to the edge of the atlas

Harita koleksiyonunu benim çocuklarım da takip etti

If someone ever moved ’em from me, that you could’ve bet your asses

Birisi için kaçınız bahis yaptı ki, biri benden gittiyse eğer

If I had to come down the chimney dressed as Santa, kidnap ’em

Santa kılığında bacadan gelseydim eğer onları kaçırmaya

And although one has only met their grandma, once you pulled up

Yalnızca bir tanesi büyük annelerini tanıyabilirdi, bir tanesi başarabilirdi.

In our drive one night, as we were leaving to get some hamburgers

bir gece sürüşte iken biraz hamburger alıp ayrılıyorduk

Me, her and Nate, we introduced you, hugged you

ben, o ve Nate seni tanıdık ve sana sarıldık

And as you left I had this overwhelming sadness

bu kahredici mutsuzluğu seninle bıraktık

Come over me as we pulled off to go our separate paths

Ayrı yollara gitmememiz için bana gel

And I saw your headlights as I looked back and

Farlarını gördüm arkaya baktığımda

I’m mad I didn’t get the chance to thank you for being my mom and my dad

Ve çok kızgınım benim annem ve babam olduğunuz için teşekkür edememekten

So mom, please accept this as a tribute I wrote this on the jet, I guess

Ve anne, lütfen bunu jette yazdığım bir saygı ifadesi olarak al,

I had to get this off my chest, I hope I get the chance to lay it ‘fore I’m dead

Sanırım içimi dökmem gerekiyordu, umarım ölmeden önce başarırım

The stewardess said to fasten my seatbelt, I guess we’re crashing

Kemerimi takmam söyleniyor, sanırım uçak arızalandı

So if I’m not dreaming, I hope you get this message

Eğer hayal görmüyorsam bu mesaj seni sevdiğimi gösteriyor

That I’ll always love you from afar cause you’re my momma

Çünkü sen benim annemsin

[Hook]

[Bridge: Nate Ruess]

I want a new life

Yeni bir hayat istiyorum

One without a cause

Amaçsız şekilde

So I’m coming home tonight

Bu gece eve gidiyorum

Well, no matter what the cost

Ne pahasına olursa olsun

And if the plane goes down

Eğer uçak düşerse

Or if the crew can’t wake me up

Veya mürettebat beni uyandıramazsa

Well, just know that I’m alright

Sadece iyi olduğumu bil

I was not afraid to die

Ve ölmekten korkmadığımı

Oh, even if there’s songs to sing

Söyelenecek şarkılar olsa da

My children will carry me

Çocuklarım beni önemseyecek

Just know that I’m alright

Sadece iyi olduğumu bil

I was not afraid to die

Ve ölmekten korkmadığımı

Because I put my faith in my little girls

Çünkü yeni kızıma güveniyorum çok

So I never say goodbye cruel world

Böylece bu dünyaya asla veda etmem

Just know that I’m alright

Sadece iyi olduğumu bil

I am not afraid to die

Ve ölmekten korkmadığımı

[Hook]

Haber

İlginizi Çekebilir