Altılı Masa’da kritik gün. Millet İttifakı’nın Mutabakat Metni açıklandı

Altılı Masa, uygulayacağı hükümet programının detayları belli oldu. Üzerinde anlaşılan ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde Ankara’da açıklandı. Mutabakat metninde; “HSK’yı kaldıracağız. Seçim Barajı’nı yüzde 3’e düşüreceğiz ” ifadeleri kullanılıyor. Aynı zamanda metinde “Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin TBMM onayını esas alacağız” ifadelerine yer verildi. Metin, 9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenleme içeriyor.

Ankara ATO Congresium‘da düzenlenen görkemli bir törenle Altılı Masa liderleri yine bir araya geldi. Liderlerin üzerinde anlaştığı “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” kamuoyuna tek tek açıklandı. Metin, 9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenleme içeriyor.

CHP Parti Sözcüsü ve Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak şunları sıraladı:

HUKUK, ADALET VE YARGI

 • Devlet sırrı ve ticari sır kavramlarını, Meclis’in bilgi edinme ve denetim yetkilerini engellemeyecek şekilde yeniden tanımlayacağız.
 • Milletlerarası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin Meclis’e ait olduğunu anayasal güvence altına alacağız.
 • Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisine son vereceğiz.
 • Olağanüstü hal kararnamelerine son verecek, OHAL süresini altı aydan iki aya düşüreceğiz.
 • Çoklu baro sistemine son vereceğiz.
 • Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız.
 • Düşünce, kanaat ve ifade hürriyetlerini güçlendireceğiz.
 • Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının belirsiz ve keyfi şekilde sınırlanmasına son vereceğiz.
 • Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz.
 • Seçim barajını %3’e düşüreceğiz.
 • Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılmasında TBMM’nin iznini zorunlu hale getireceğiz.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE, ŞEFFAFLIK VE DENETİM

 • TBMM’de “Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu” kuracağız.
 • Yolsuzluktan elde edilen ve yurtdışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek, bu çerçevede “Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi”ni kuracağız.
 • Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına tam uyum sağlayacak ve ülkemizi “gri liste”den çıkaracağız.
 • Vergi cennetleri listesini ve kara paranın aklanması bakımından riskli ülkeler listesini acilen yayımlayacağız.
 • Vergi affı ve varlık barışlarının kara para aklanması aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz.
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nu Avrupa Birliği normlarına uygun olarak yeniden düzenleyeceğiz.
 • Bilgi edinme hakkını ihlal eden kamu görevlilerinin disiplin, ceza ve tazminat sorumluluğunu artıracağız.
 • Kamu Özel İşbirliği projelerinden kaynaklanan garanti ve diğer koşullu yükümlülükleri şeffaf bir biçimde yayınlayacağız.

GÖÇ VE SIĞINMACI POLITIKALARI

• Göç İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere sığınmacılarla ilgili kurumları yeniden yapılandıracak, yönetim ve personel altyapılarını güçlendireceğiz.

• Düzensiz göçün kaynağı olan ülkelerle Geri Kabul Anlaşmaları yapacağız.

• Türkiye’ye bir “tampon ülke” muamelesi yapılmasına izin vermeyeceğiz.

• Geri gönderme merkezlerinin sayılarını ve kapasitelerini artıracağız.

• Sığınmacıların mahalle, ilçe ve il bazında kontrolsüz yoğunlaşmalara erişmesine veya gettolaşmaya izin vermeyeceğiz.

• Geçici Koruma Altındaki Suriyeli’lerin güvenli ve iç hukukumuz ile uluslararası hukuka uygun biçimde mümkün olan en kısa sürede ülkelerine geri dönmelerini sağlayacağız.

KADIN, AILE VE ÇOCUK

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını “Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı” şeklinde yeniden yapılandıracağız.

• Temel ihtiyaç olan kadın hijyen ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltacağız.

• 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kamu ve özel sektörde çalışan kadınların idari izinli sayılmasını sağlayacağız.

• Evlilik öncesi eğitimler, aile danışmanlığı ve boşanma süreci danışmanlığı gibi hizmetleri yaygınlaştıracağız.

• Evlilik yardımı ve desteklerini güçlendirerek yaygınlaştıracağız.

• Bağımsız ‘Çocuk Hakları İzleme Kurulu’ kuracağız.

• Sokakta yaşamak zorunda bırakılan, çalıştırılan ve dilendirilen tüm çocukları kurumsal koruma altına alacağız.

• Çocuk işçiliği ile veri temelli ve ilgili paydaşların katılımıyla planlı bir şekilde mücadele edeceğiz.

• Çocukların erken yaşta ve zorla evlendirilmelerinin önüne geçeceğiz.

Gençlik, spor ve uyuşturucuyla mücadele

• Ulusal Gençlik Stratejisini hazırlayacağız.

• İstanbul’da Birleşmiş Milletler Gençlik Merkezi kurulmasına yönelik çalışmaları başlatacağız.

• Gençlere pasaportu ücretsiz verecek, yurtdışına çıkışta harç almayacağız.

• KYK kredi ve burs tutarlarını artıracağız.

Numberone.com.tr

Haber

İlginizi Çekebilir

https://gdetr.hit.gemius.pl/lshitredir/id=nFDgxIg39z04pJ3BaDqC1pRMPxLudruTz4I1XNvJb9v.E7/fastid=dygtetbdsrvesacqjgexzeyxexmi/stparam=wggqnkksqw/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.casper.com.tr/?utm_medium=Radio&utm_source=Number-One-Sundu&utm_cam=Radio