Pazartesi, Ocak 10, 2022

M.I.A. – Paper Planes

[x2]
I fly like paper, get high like planes
Kağıt gibi uçar, uçaklar gibi yükselirim
If you catch me at the border I got visas in my name
Beni sınırda yakalarsan kendi adıma vizelerim var
If you come around here, I make ’em all day
Bu çevreye gelirsen, onları tüm gün yaparım
I get one down in a second if you wait
Beklersen birini bir saniyede indiririm

[x2]
Sometimes I think sitting on trains
Bazen trenlerde oturmayı düşünürüm
Every stop I get to I’m clocking that game
İnmem gereken her durakta o oyunu oynuyorum
Everyone’s a winner, we’re making our fame
herkes galip, kendi şöhretimizi oluşturuyoruz
Bonafide hustler making my name
benim adımı hilesiz girişken yaratıyor

[x4]
All I wanna do is (BANG BANG BANG BANG!)
Tüm yapmak istediğim (Bom Bom Bom Bom)
And (KKKAAAA CHING!)
ve (KKKAAAA CHING!)
And take your money
ve paranı al

[x2]
Pirate skulls and bones
Korsan kafatasları ve kemikleri
Sticks and stones and weed and bongs
Çubuklar ve kayalar ve ot ve gong sesleri
Running when we hit ’em
Çalıyor onlara her vurduğumuzda
Lethal poison through their system
Öldürücü zehir onların sistemleri boyunca

[x2]
No one on the corner has swagger like us
Köşede bizim gibi kasım kasım kasılan başka kimse yok
Hit me on my Burner prepaid wireless
Beni yakıcı kontörlü hattımdan vur
We pack and deliver like UPS trucks
Biz UPS kamyonları gibi paketler ve taşırız
Already going hell just pumping that gas
Cehenneme gaz pompalamak daha yeni için gidiyoruz

[x4]
All I wanna do is (BANG BANG BANG BANG!)
Tüm yapmak istediğim (Bom Bom Bom Bom)
And (KKKAAAA CHING!)
ve (KKKAAAA CHING!)
And take your money
ve paranı al

M.I.A.
Third world democracy
Üçüncü dünya demokrasisi
Yeah, I got more records than the K.G.B.
Evet, K.G.B.’den daha fazla kaydım var
So, uh, no funny business
Ve, ah, komik işler yok

Some some some I some I murder
Kimi kimi kimi ben kimi öldüreyim
Some I some I let go
Kimin ben kimin gitmesine izin vereyim
Some some some I some I murder
Kimi kimi kimi ben kimi öldüreyim
Some I some I let go
Kimin ben kimin gitmesine izin vereyim

- Reklam -

Haber

İlginizi Çekebilir