Naughty Boy

Naughty Boy – La La La [ Türkçe Çeviri ] – Lyrics

Hush, don’t speak
Sus, konuşma

When you spit your venom, keep it shut I hate it

Zehrini tükürdüğün zaman, ağzını kapalı tut, bundan nefret ediyorum

When you hiss and preach

Tıslayıp öğüt verdiğinde

About your new messiah ’cause your theories catch fire

yeni kurtarıcın hakkında çünkü teorilerin yanıyor

I can’t find those silver linings

Şu ümit ışığını bulamıyorum

I don’t mean to judge

Niyetim yargılamak değil

But when you read your speech, it’s tiring

Ama konuşmanı okuduğunda, o yoruyor

Enough is enough

Artık yetti

I’m covering my ears like a kid

Bir çocuk gibi kulaklarımı kapatıyorum

When your words mean nothing, I go la la la

Lafların bir anlam ifade etmediğinde, la la la diyorum

I’m turning off the volume when you speak

Sen konuşurken sesi kapatıyorum

Cause if my heart can’t stop it, I find a way to block it

Çünkü eğer kalbim onu durduramıyorsa, onu engellemenin bir yolunu bulurum

I go

derim ki

La la, la la la…

La la, la la la…

I find a way to block it

onu engellemenin bir yolunu bulurum

I go

derim ki

La la, la la la…

La la, la la la…

Yes our love is running out of time

evet aşkımızın süresi doluyor

I won’t count the hours, rather be a coward

saatleri saymayacağım, bir korkak olmayı tercih ederim

When our words collide
Dünyalarımız çarpıştığında

I’m gonna drown you out before I lose my mind

Aklımı yitirmeden önce seni boğacağım

I can’t find those silver linings

Şu ümit ışığını bulamıyorum

I don’t mean to judge

Niyetim yargılamak değil

But when you read your speech, it’s tiring

Ama konuşmanı okuduğunda, o yoruyor

Enough is enough

Artık yetti

I’m covering my ears like a kid

Bir çocuk gibi kulaklarımı kapatıyorum

When your words mean nothing, I go la la la

Lafların bir anlam ifade etmediğinde, la la la diyorum

I’m turning off the volume when you speak

Sen konuşurken sesi kapatıyorum

Cause if my heart can’t stop it, I find a way to block it

Çünkü eğer kalbim onu durduramıyorsa, onu engellemenin bir yolunu bulurum

I go

derim ki

La la, la la la…

La la, la la la…

I find a way to block it

onu engellemenin bir yolunu bulurum

I go

derim ki

La la, la la la…

La la, la la la…

I find a way to block you, oh

Seni engellemenin bir yolunu bulurum

La la la la la…

La la la la la…

I find a way to block it

onu engellemenin bir yolunu bulurum

I go

derim ki

La la la la la…

La la la la la…

I’m covering my ears like a kid

Bir çocuk gibi kulaklarımı kapatıyorum

When your words mean nothing, I go la la la

Lafların bir anlam ifade etmediğinde, la la la diyorum

I’m turning off the volume when you speak

Sen konuşurken sesi kapatıyorum

Cause if my heart can’t stop it, I find a way to block it

Çünkü eğer kalbim onu durduramıyorsa, onu engellemenin bir yolunu bulurum

I go

derim ki

I’m covering my ears like a kid

Bir çocuk gibi kulaklarımı kapatıyorum

When your words mean nothing, I go la la la

Lafların bir anlam ifade etmediğinde, la la la diyorum

I’m turning off the volume when you speak

Sen konuşurken sesi kapatıyorum

Cause if my heart can’t stop it, I find a way to block it

Çünkü eğer kalbim onu durduramıyorsa, onu engellemenin bir yolunu bulurum

I go

derim ki

La la la la la…

La la la la la…

La la la la la…

La la la la la…

Haber

İlginizi Çekebilir