Pazar, Ocak 23, 2022

ISU Kurumsal İletişim

Eğitim Tarihi : 22 Mart 2014 [2014-03-22] Eğitim Yeri : İstanbul Üniversitesi / Bayezid Kampüsü
Kontenjan : 35 Kişi Süre : 30 Saat (3 Hafta) Cumartesi – Pazar 12:00-17:00
Amaç
Kurum imajının oluşturulması, korunması ve geliştirilmesi sürecinde hayati öneme sahip olan Kurumsal iletişim kavramının çeşitli boyutları ile aktarılması ve bu alanda uzmanlar yetiştirilmesi programın temel amacıdır.
 
Katılım Şartları
 • En az lisans mezunu olmak.
 
Sertifika Hakkında
%80 devam koşulunu sağlayan katılımcılara Istanbul Üniversitesi tarafından resmi sertifika verilecektir.
 
Eğitim İçeriği
Kurumsal İletişim bağlamında Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına Geçiş

 • Toplum ve İnsandan, kurum ve insana
 • İnsan ve İletişim; Toplum ve Kurum; İnsan ve Kurum; İletişim ve Kurum
 • Kurumsal Davranışı Anlamak ve Nedenlerini Ayırt etmek
 • Kurumun en değerli kaynağı olarak insanı anlamak ve tanımak (entelektüel sermaye)
 • Kurumsal amaçların, insan kaynakları yönetimine aktarımı
 • İnsan kaynaklarının iki ucu: İşgören bulma, seçme, yerleştirme, performans değerlendirme

Kurum Kültürü ve Kurum Kimliği

 • Kültür kavramı
 • Kurum kültürü kavramı
 • Kurum kültürü tipolojileri
 • Kurum kültürünü etkileyen faktörler (İletişim, Motivasyon, Liderlik, Yönetim Süreci, Organizasyon Yapısı ve Özellikleri, Yönetim Tarzı)
 • Kurum kültürünün fonksiyonları
 • Kurum Kültürü Sembolleri-Kurum Kültürünün Oluşturulması
 • Kurum kültürünün oluşturulması
 • Kurum Kimliği kavramı
 • Kurum Kimliği Yapıları
 • Kurum Kimliğinin unsurları
 • Kurum kimliğinin etkileşim içerisinde olduğu alanlar

   

Kurum İçi İletişim ve Stres Yönetimi

 • İletişim Kavramı
 • Kişilerarası İletişim
 • Örgütsel iletişim
 • Kurum içi iletişimin önemi
 • Etkin İletişime Engeller
 • Stres kavramı
 • Stres Yönetiminde Bireysel Başa Çıkma Yöntemleri
 • Kurumsal Stresin Nedenleri
 • Stresle Mücadele Modelleri

Kurumsal Liderlik ve Ekip Ruhunun Oluşturulması

 • Her Yönetici Lider Midir ?
  • Performans Arttırıcı Liderlik
  • Liderlik Becerileri
  • Etkin Yöneticilik Becerileri
  • Liderlik/yöneticilik Modelleri
 • Kişilik Özelliklerine Göre Yönetici Profilleri
  • Duygusal Zeka ve Empatik İletişimin Liderlik Dönüşümü
  • Yaratıcı Bir Yöneticiyle Çalışma
  • Takım /Ekip Ruhu oluşturma
  • Çalışan Motivasyonunun sürdürme
  • Zamanı Etkin Kullanma
 • Kurumsal İletişim İçin Beyin Fırtınası İle Sorundan Yola Çıkıp Çözüme Odaklanma

Çatışma Yönetimi ve Problem Çözme Teknikleri

 • Çatışma Düzeyi
 • Çatışmaya Taraf Olanlar
 • Çatışmaya Neden Olan Faktörler
 • Çatışma Yönetimi Stratejileri
 • Problemi tanımlama
 • Problem çözme aşamalarını öğrenme
 • Problem çözme tekniklerinin kullanımı ve uygulanmasıyla ilgili bilgiler
 • Çözüm üretme becerilerini kazandırma yolunda bireysel yol göstericilik…
 • Problem Çözme Aşamaları

Kişisel Gelişim

 • Sözsüz İletişim ( Beden Dili, Mekan ve Mesafe, Sembolik Davranışlar)
 • Yazılı İletişim (Anlatım, Raporlama ve Etkili Sunum)
 • Görsel Anlatım
 • Etkili Dinleme
 • Geri Bildirim Nedir / Çeşitleri Nelerdir?
 
Eğitim Kadrosu
 • Prof. Dr. Ayla Okay
 • Prof. Dr. Pınar Eraslan Yayınoğlu
 • Doç.Dr. Yıldız Dilek Ertürk
 • Doç.Dr. Tuğçe Gürel Boran
- Reklam -

Haber

İlginizi Çekebilir