Pazar, Ocak 23, 2022

YTU Endüstri İşletme

Eğitim Tarihi : 22 Mart 2014 [2014-03-22] Eğitim Yeri : Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız / Beşiktaş / İstanbul
Kontenjan : 25 kişi ile sınırlıdır. Süre : 60 Saat (6 Hafta) Cumartesi − Pazar
9:30 − 17:00
Amaç
İşletme yönetimi konusunda mini bir MBA programı özelliklerine sahip olan eğitim programı, katılımcılara Finansal Yönetim, Stratejik Yönetim, Proje Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi gibi temel yönetim alanlarında temel yetileri kazandırmayı ve “Yönetim Profesyonelleri” yetiştirmeyi hedeflemektedir.
 
Katılım Şartları
Finansal Yönetim, Stratejik Yönetim, Proje Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyenler, şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışmış veya çalışan ve yetkinlik bazlı yönetim konusunda gelişim göstermek isteyen , uzman ve yöneticiler, şirket sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları.
 
Sertifika Hakkında
Yıldız Teknik Üniversitesi ve Istanbul Institute tarafından ortaklaşa hazırlanacak olan Endüstri ve İşletme Yöneticiliği Sertifika programının katılımcılarına Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü ve SEM müdürü ile Istanbul Institute’den bir yetkilinin imzası olacak şekilde İngilizce veya Türkçe olmak üzere bir sertifika sunulacaktır. Katılımcılar eğitim sonunda % 80 devam koşulunu sağlamaları koşulu ile iki tür belge alabilecekler: 1-Katılım Belgesi: Programa % 80 devam sağlayan her katılımcı bu sertifikayı alabilecektir. 2-Başarı Sertifikası: Sertifika programına %80 devam koşulunu sağlamak ve sertifika sınavından başarılı bir puan almak zorunludur.
 
Eğitim İçeriği
 • FİNANSAL YÖNETİM, STRATEJİK YÖNETİM
  • FİNANSAL YÖNETİM
   • Finansal Tablolar
   • Finansal Analiz Teknikleri
   • Çalışma Sermayesi Yönetimi
   • Paranın Zaman Değeri
  • STRATEJİK YÖNETİM  
   • Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurlar
   • İç ve Dış Çevre Analizi
    • SWOT Analizi
    • PEST Analizi
    • Endüstri ve Rakip Analizi
   • Stratejik Plan Unsurlarının Tespiti
    • Misyon ve Vizyon
    • İlkeler ve değerler
    • Amaçlar ve Hedefler
   • Temel Stratejiler ve Alt Grupların Belirlenmesi
   • Kurumsal Stratejiler, Rekabet Stratejileri, Bölüm Stratejileri ve Uluslararası Stratejiler
   • Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler
   • Stratejik Değerleme ve Kontrol
   • Stratejik Yönetim Uygulamaları ve Örnek Olay Analizleri
 • RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ, DEĞİŞİM VE İNOVASYON YÖNETİMİ
  • RİSK VE KRİZ YÖNETİMİ
   • Risk ve Belirsizlik Kavramları
   • Risk Kaynakları ve Temel Riskler
   • Niceliksel ve Niteliksel Risk Analizi
   • Risk Yönetimi ve İşletme Fonksiyonları ile İlişkisi
   •  Risk Yönetimi Aşamaları
   • Risk ve Kriz
   • Krizin Belirtileri, Etkileri ve Yayılım Hızı
   • Kriz Durumuyla Baş Etme Becerilerinin Geliştirilmesi,
   • Krizi Önceden Algılama ve Kriz Senaryolarının Hazırlanması
   • Kriz Yönetimi Süreci
   • Krizi Yönetimi Sürecinde Takım Çalışması, Liderlik ve İletişimin Önemi
   • Kriz Sonrası Faaliyetler ve Olumsuz Sonuçların Telafisi
   • Krizden Ders Almak ve Krizleri Fırsata Dönüştürmek
   • Risk ve Kriz Yönetimi Uygulamalarından Örnekler
   • Johnson Düşüş Modeli
   • İletişim ve Karar Alma Akış Modeli ve Önceliklendirme
  • DEĞİŞİM VE İNOVASYON YÖNETİMİ
   • Yönetimde Yeni Paradigmalar ve Değişim Yönetimi
   • Kurumları Değişime Zorlayan Unsurlar
   • Değişim Yönetimi Sürecinde Operasyonel Süreçler, Hedefler ve Stratejiler
   • Değişim Yönetimi Sürecinde Kritik Başarı Faktörleri
   • Değişimin Önündeki Engeller: Değişime Direnç ve Direnci Ortadan Kaldırma Stratejileri
   • Değişim Sürecinde Üst Kademe Yönetimin Kritik Rolü
   • Değişim İçin 8 Kritik Formül
   • Kurumsal ve Çevresel Kaynakları Yaratıcı Kullanmaya Yönelik 9 Pencereli Bakış Metodoloji.Grup Egzersiz
   • İnovasyon ve Yaratıcı Düşünme
   • Yenilikçi Kişilerin Özellikleri ve Yaratıcı Düşünme Yetkinliğinin Geliştirilmesi
   • Inovatif Bir Kurum Kültürünün Yaratılması
   • Inovasyonu Güçlendiren ve Engelleyen Unsurlar
   • Zihni Modellerin Yaratıcı Düşünme ve Inovasyon Üzerindeki Etkisi
   • Inovasyon İçin Kritik Liderlik Davranışları
   • İnovasyon İçin Kurumsal Yapı, Süreç ve Yönetişim
   • Yeni Fikir Yaratma – Katma Değer Oluşturma
   • Inovatif Olma ve Yaratıcı Düşünceye Yönelik Bireysel Egzersizler ve Grup Egzersizleri
 • KALİTE VE SÜREÇ YÖNETİMİ, PROJE YÖNETİMİ
  • KALİTE VE SÜREÇ YÖNETİMİ
   • Tarihçe ve Kalite Kavramı
   • Sistem ve Süreç Kavramları
   • Süreç Yönetimi ve Süreç Yönetim Formlarının Kullanımı
   • Süreçlerin İstatistiksel Analizi ve Bu Analizde Kullanılan Kavramlar
   • Süreç Kontrol Diyagramları (Kalite Kontrol Diyagramları)
   • Süreç Yetenek Analizi
   • Kalite Problemlerinin Çözüm Metodolojileri
  • EĞİTİM VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ
   • Eğitim ve Geliştirme Amaç ve Gereksinimlerin Belirlenmesi
    • Örgüt, iş ve çalışan odaklı gereksinim analizlerinin yapılması
    • Eğitim hedeflerinin belirlenmesi
   • Yeniden Eğitim/Yeni Kuşaklar İçin Eğitim ve Geliştirme
   • Personel Eğitim ve Geliştirme Yöntem ve Teknikleri
    • İşbaşında eğitim/geliştirme
    • İş-dışında eğitim/geliştirme
   • Eğitim/Geliştirme Programlarının ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
  • PROJE YÖNETİMİ
   • Temel Kavramlar
    • Proje, proje yönetimi ve projelerle yönetim
    • Matris örgüt yapıları ve proje yönetimi
    • Proje takımlarının oluşturulması
    • Proje yönetimi yaşam döngüsü ve bilgi sahaları
    • Stratejik örgütsel hedeflerin proje kapsamında tanımlanması
    • Proje yöneticisi ve proje ekibinin seçimi
    • Proje hedeflerinin belirlenmesi
   • Projelerde Planlama Ve Uygulama
    • Proje görev ve sorumlulukların belirlenmesi
    • WBS tanımı
    • Örgütsel sorumluluk matrisi
    • Kapsam ve Faaliyet tanımlanmaları
    • Proje faaliyet zamanı planlaması
    • Ağ planlaması – kritik yol metodu
    • Görev ve kaynak atanması
    • Proje süresinin kısaltılması
    • Maliyet planlaması ve bütçelenmesi
   • Projelerde Kontrol
    • Raporlamalar (durum, değişiklik ve kontrol raporları)
    • Kapsam, plan ve maliyet değişikliği kontrolü
   • Projelerde Kapanış
    •  Kapanış aşaması ve raporlaması
    • Proje kapanış değerlendirmesi ve dokümantasyon
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ
  • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
   • İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel İlkeleri ve Stratejik Rolü
   • İnsan Kaynakları Yönetiminde İç ve Dış Çevre Analizi
   • İnsan Kaynakları Planlaması ve İş Analizi
   • Seçme ve Yerleştirme
   • Eğitim ve Geliştirme
   • Yetenek ve Kariyer Yönetimi
   • Performans Değerlendirme ve Performans Yönetim Sistemi
   • İş Değerleme ve Ücret Yönetimi
   • İnsan Kaynakları Yönetiminde İdari Kapsam ve Yasal Boyut
  • BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ
   •   Günümüz Küresel İşletmelerinde Bilgi Sistemleri
    • Bilgi Sistemleri Yönetiminin Temelleri (Veri, Enformasyon ve Bilgi ve Sistem Kavramları)
    • Bilgi Sistemlerinin Boyutları
    • Bilgi Sistemlerinin Stratejik İşletme Amaçları
    • Bilgi Sistemleri ve Rekabet Avantajı
   •  Bilgi Sistemlerinin Altyapısı
    • Bilgi Sistemlerinin Altyapı Bileşenleri
    • Veritabanı Yönetim Sistemleri (Ms. Access Uygulaması)
    • Veri Madenciliği
    • Telekomünikasyon, İnternet ve Kablosuz Teknoloji
   • Dijital Çağda Temel Sistem Uygulamaları
    • Tedarik Zinciri Yönetimi
    • Müşteri İlişkileri Yönetimi
    • E-Ticaret ve Mobil E-Ticaret
    • Yapay Zeka ve Karar Destek Sistemleri
   •  Sistem Kurma ve Yönetme
    • Sistem Kurma
    • Proje Yönetimi
   • Bilgi Sistemlerinde Güvenlik ve Etik Konular
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ, ÜRETİM YÖNETİMİ
  • PAZARLAMA YÖNETİMİ
   • Pazarlama Yönetimi ve Pazarlama Felsefesindeki Gelişmeler
   • Pazarlama Araştırması
   • Tüketici Davranışı
   • Pazar Bölümlemesi Hedefleme Konumlama
   • Ürün ve Marka Yönetimi
   • Fiyatlandırma ve Dağıtım Kanalı Stratejileri
  • ÜRETİM YÖNETİMİ       
   • Sistem kavramı ve üretim sistem tipleri (Klasik ve modern üretim sistemleri, yalın üretim kavramı, israf kaynakları)
   • Üretim sistemlerinin tasarımı – iş ölçümü, yerleşim düzenlemesi
   • Üretim sistemlerinin planlanması
   • Uzun dönemli üretim planlama – fabrika yeri seçimi, kapasite planlaması
   • Orta dönemli üretim planlama – kısıtlar teorisi ve kısıt yönetimi, MRP, CRP
   • Kısa dönemli üretim planları-iş çizelgeleme
   • Stok Yönetimi – ABC (Pareto Analizi), basit ESM modeli, miktar iskontosu, belirsizlik durumunda stok kontrol modelleri
 
Eğitim Kadrosu
 • Özer  ERMAN – Makyol A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü
 • Özgür ESEN
 • Bülent TAPTIK – Coca-Cola İstanbul Fab. eski Md ve Yönetim Danışmanı
 • Doç. Dr. Müh ALP BARAY – İstanbul Ün. Endüstri Müh. Böl. Öğr. Üyesi
 • Erkan DÜNDAR
 • CEM KÜTÜK – Proje Yöneticisi ve Proje Yönetimi Eğitmeni
 • Dr. HABİBE AKŞİT  Eğitmen, İK ve İş Etiği Danışmanı
 • Dr. Emrah ÖNDER – İstanbul Üniversitesi – İşletme Fakültesi – Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
 • Doç.  CENK ARSUN YÜKSEL – İ.Ü. İşletme  Fakültesi Pazarlama Ana Bilim Dalı
 • Prof. Dr. ŞAKİR ESNAF – İ.Ü.Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği  Bölümü Bölüm Başkanı
- Reklam -

Haber

İlginizi Çekebilir