Şubat 27, 2015

Polis Koleji kapatılıyor

TBMM Genel Kurulu'nda iç güvenlik paketinin 7 maddesi daha kabul edildi. Buna göre Polis Koleji kapatılacak, okuyan öğrenciler başka okullara nakledilecek.

Genel Kurul, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın görüşmeleri için saat 14.00’te toplandı. Gündem dışı konuşmalar grup önerileri ve beyan düzeltme konuşmalarının ardından saat 21.00’de tasarının görüşmelerine geçildi. 

“Darbe dönemlerinde olur”

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, ““nin emniyet müdürleri ve amirlerini resen emekliliğe sevk ettiğini belirterek, “Bu derece resen emekliliğe sevk etme darbe dönemlerinde olur” dedi. 

MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri de AK Parti iktidarının totaliter yasaları peş peşe getirdiğini savunarak, “AKP, devlet bürokrasisini giderek AKP bürokrasisi haline getiriyor” dedi.

Polis amirlerinin iki gruba ayrılmasının ve farklı sürelerde terfi ettirilmesinin hiyerarşik düzeni bozacak bir uygulama olduğunu öne süren Yeniçeri, “Bu maddeyle AKP iktidarı kendisine yakın olanları daha yüksek rütbelere yükseltme imkanına kavuşacak” değerlendirmesinde bulundu. 

HDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ise, Gülen cemaati ile hükümet arasında mücadele olduğunu ifade ederek, “Belki de Fethullah Gülen cemaati sizin için çok ciddi bir problemdir ama hepiniz halk için çok ciddi bir problemsiniz” diye konuştu.
Tasarının 33. maddesinin kabul edilmesinden sonra Başkanvekili Sadık Yakut, birleşime ara verdi. Aranın adından komisyon ve hükümetin yerini almaması üzerine Yakut, birleşimi saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı. 

Kabul edilen maddeler

Tasarının kabul edilen maddelerine göre,  kapatılacak ve burada öğrenimine devam eden öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav puanları dikkate alınarak, durumlarına uygun okullara naklen kaydedilecek. Polis kolejindeki eğitim öğretim hizmetleri sınıfında yer alan personel, kadro derecelerine uygun öğretmen unvanlı kadrolara atanacak. 

Mevcut amir rütbeleri için ihdas edilen kadro sayılarının, her amir rütbesi için öngörülen azami kadro sayısından fazla olması halinde, bu fazlalık giderilinceye kadar, boşalan kadrolar herhangi bir işlem yapılmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

Polis amirlerinin rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme sürelerini değiştiren tasarıya göre, 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla; birinci sınıf emniyet müdürü rütbesinde bulunanlardan emniyet genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, polis akademisi başkanı, özel güvenlik denetleme başkanı, birinci hukuk müşaviri, daire başkanı, il emniyet müdürü, emniyet müşaviri, polis eğitim merkezi müdürü, polis moral eğitim merkezi müdürü, akademi başkan yardımcısı, polis amirleri eğitimi merkezi müdürü, teftiş kurulu başkan yardımcısı, teftiş kurulu grup amiri, polis meslek yüksek okulu müdürü, polis meslek eğitim merkezi müdürü ve polis eğitim merkezi müdürü kadrolarında bulunanlar dışında kalanlarla ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürü rütbesinde bulunanlardan emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartlara haiz olanlar, kanun yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde Yüksek Değerlendirme Kurulu’nun teklifi ve İçişleri Bakanı’nın onayıyla resen emekliye sevk edilebilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önceki son 5 yıl içinde yetkili disiplin kurullarınca meslekten veya devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla tecziye edilmesi gerektiği halde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğradığı için cezalandırılamayan emniyet teşkilatı personelinden müdür ve üstü kadrolarda olanlar kamudaki araştırmacı unvanlı kadrolara, diğerleri Devlet Personel Başkanlığı’nca tespit edilen kadrolara atanacak.

Yorumunu Gönder :

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir