Abstract Cuba 18 Ekim 2015 tarihine kadar Piramid Sanat’ta izlenebilir.

Piramid Sanat, yeni sezonuna Suat Akdemir’in Küba’da çektiği fotoğraflardan oluşan Abstract Cuba sergisiyle giriyor. Bu sergide ayrıca sanatçının Küba gezisi sonrası Bodrum Gümüşlük atölyesinde yaptığı soyut tuallerinden de bazı örnekler yer alacak.

Piramid Yayıncılık, bu vesileyle sergiyle aynı adı taşıyan bir katalog yayınlayarak serinin görsellerini kalıcı hale getirecek. Böylece sanatseverler, geçen sene Akdemir’in ‘Hayatta Soyut İzler’ başlıklı sergisine paralel olarak Piramid Yayıncılık’tan çıkan ‘KÜBA: İşte Böyle Gezilir’ kitabının ardından sanatçının yeni bir yayını ve sergisini karşılamış oluyor.
 

“Suat için, önünde bulunduğu tüm görsel alan, sanatına ‘sirayet edebilecek’ potansiyel bir iz topluluğu. Yerler, su birikintileri, ağaçlara yansıyan güneş ışınları, boyası kalkmış eski duvarlar, araba kaportaları, terkedilmiş evler, bulutlar, yağmur tanecikleri veya bir lolitanın güzel kokan saçları… Her biri her an Suat Akdemir’in önce belleğine, oradan objektifine ve tualine yansıyabilir. Dünyanın tamamı, ‘tek dişi kalmış bir canavar’ olan medeniyetin izleri, doğanın insan yerleşkeleri ve diğer yaşam bulgularıyla kesişme alanları… Bunların her biri sanatçının etkileşim alanıdır. Küba ise, bu genel tablonun merkezinde olan ebedi evidir Suat’ın… Nedenlerini yalnızlığını sevmesine, Che’ye, Sierra Maestra’ya ve soğuma riski taşımadan içilmesi gereken Habana Libre Oteli’nin kahvesine bağlayabilirsiniz” 
-Bedri Baykam

Abstract Cuba 18 Ekim 2015 tarihine kadar Piramid Sanat’ta izlenebilir.

 

 

  

Yorumunu Gönder :

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir