Daya – Sit Still, Look Pretty

Could dress up
Giyinebilirdin
To get love
Aşkı almak için
But guess what?
Ama tahminin ne ?
I’m never gonna be that girl
Asla şu kız gibi olmam
Who’s living in a Barbie world
Kim bir Barbie’nin dünyasında yaşıyor

Could wake up
Uyanabilirdin
In make up,
Makyaj içinde
And play dumb
Ve aptalı oynardın
Pretending that I need a boy
Bir erkeğe ihtiyaç olmayı önlerken
Who’s gonna treat me like a toy
Kim bana bir oyuncak gibi davranıyor

I know the other girlies wanna wear expensive things
Biliyorum diğer kızlar pahalı şeyler giymek istiyor
Like diamond rings
Elmas yüzükler gibi
But I don’t wanna be the puppet that you’re playing on a string
Ama senin dizinde oynadığın bir kukla olmak istemem
This queen don’t need a king
Bu kraliçenin bir krala ihtiyacı yok

Oh, I don’t know what you’ve been told
Oh bana söylediğin şeyin ne olduğunu bilmem
But this gal right here’s gonna rule the world
Ama bu kız dünya kuralını yıkmak için buraya gidiyor
Yeah, that is where I’m gonna be because I wanna be
Evet,benim olduğum yere çünkü ben isterim
No, I don’t wanna sit still, look pretty
Hayır,yine oturmak,hoş görünmek istemem
You get off on your 9 to 5
Sen 9 dan 5 e düştün
Dream of picket fences and trophy wives
Kazık çitlerin ve kupa eşlerinin hayali
But no, I’m never gonna be ’cause I don’t wanna be
Ama hayır asla gitmem çünkü istemiyorum
No, I don’t wanna sit still look pretty
Hayır,yine oturmak,hoş görünmek istemem

Mr. Right could be nice for one night
Bay Doğru bir gece için hoş olabilirdi
But then he wanna take control
Ama sonra kontrolü ele almak istedi
And I would rather fly solo
Ve ben tek uçmayı tercih edecektim

That Snow White
Kar beyazı
She did right
O doğruyu yaptı
In her life
Yaşamında
Had 7 men to do the chores
7 erkek için sıkıcı işleri yaptı
‘Cause that’s not what a lady’s for
Çünkü bir kadının ne yapacağı şey değil

The only thing a boy’s gonna give a girl for free’s captivity
Bir erkeğin bir kıza vermesi gereken tek şey özgürlüğünün esareti
And I might love me some vanilla but I’m not that sugar sweet
Ve biraz vanilya ile beni sevebilirsin ama şeker gibi tatlı değilim
Call me HBIC
HBIC beni ara

Haber

İlginizi Çekebilir