Tuesday, August 9, 2022
spot_img

Kanye West’ten Kim Kardashian’a 36. Yaş Hediyesi

36. yaş gü­nü­nü kut­la­yan Kim Kardashian’a eşi Kanye West 154 bin TL değerinde bir çift küpe hediye etti.

AB­D’­li te­le­viz­yon yıl­dı­zı Kim Kar­das­hi­an, ön­ce­ki gün 36’n­cı yaş gü­nü­nü kut­la­dı.

DEĞERİ TAM 154 BİN TL

Pa­ri­s’­te ya­şa­dı­ğı soy­gun­dan son­ra, plan­la­dı­ğı bü­yük par­ti­yi gü­ven­lik kor­ku­su se­be­biy­le ip­tal eden Kim, ev­de ai­le­siy­le bir­lik­te ye­mek ye­di. Ko­ca­sı Kan­ye Wes­t’­in Ki­m’­e he­di­ye ola­rak 50 bin do­lar­lık (154 bin TL) bir çift ya­kut kü­pe ver­di­ği öğ­re­nil­di.

kim-4

 

spot_img

Haber

İlginizi Çekebilir