Mahkeme kararıyla hayatta kalacaklar…

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açılan ihale ile Eskişehir, Afyon, Kütahya, Denizli illerinde toplam 20 kızıl geyiğin vurulacak olmasını yargıya taşıyan hayvanseverlere sevinçli haber geldi. Daha önce yürütmeyi durdurma kararı çıkan geyiklerin ihale ile vurulmasıyla ilgili Afyonkarahisar İdare Mahkemesi son sözü söyledi ve ihalenin iptaline karar verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ülke genelinde yüzlerce yabani hayvanın ‘av turizmi’ adı altında vurulmasına izin verilmesine hayvanseverlerin gösterdiği tepki olumlu sonuç verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Eskişehir’den 15 adet, Afyon’dan 2 adet, Kütahya’dan 1 adet ve Denizli’den 2 adet olmak üzere  toplam 20 kızıl geyiğin, avlattırılması için ihale düzenlemişti.

Geyiklerin avlattırılmasına Türkiye genelinde çok sayıda hayvansever tepki göstermiş ve geyiklerin avlattırılmaması için yargıya başvurulmuştu. 20 adet kızıl geyiğin 16 Eylül 2022’de ihaleye çıkarılmasına ilişkin Afyonkarahisar İdare Mahkemesi’ne başvuran Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, işlemin hukuka aykırı olduğunu, ekolojik dengenin unsuru olan ve nesli tükenmekte olan kızıl geyiklerinin öldürülmesi sonucunu doğuracağını, kamunun ve davalı idarenin görevinin doğal yaşamı korumak ve yaban hayatını desteklemek olduğunu belirterek yürütmenin durdurulmasını istemişti.

Başvuruyu değerlendiren Afyonkarahisar İdare Mahkemesi, dava konusu ihale işlemin avlakların kiraya verilmesine ilişkin olması, ihale sürecinin tamamlanması ve ihaleye ilişkin sözleşmenin imzalanarak uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabileceğini belirterek davalı idarenin savunmasının alınması ve birtakım belgelerin dosyaya gönderilmesine kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmişti.

İHALENİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi, kızıl geyiklerin avlattırılmasıyla ilgili son kararını açıkladı. Mahkeme, dosyaya sunulan envanter raporunda, geyiklerin toplam popülasyon sayısına nasıl ulaşıldığında dair herhangi bir açıklamanın bulunmadığı, bu şekilde yapılan hesaplamaların sağlıklı sonuçlar elde etmeye elverişli olmadığı, yine popülasyonların yoğunluk seviyesine yönelik değerlendirmeler yer almakla birlikte her bir popülasyon yönüyle sahip olması gereken en uygun yoğunluk seviyesine dair verinin mevcut bulunmadığı, netice itibariyle popülasyon dinamiğine ilişkin envanter çalışmalarının yetersiz olduğunu göz önünde bulundurdu.

Numberone.com.tr

Haber

İlginizi Çekebilir