Tag Archives: akademik zam

Akademisyenlerin Yüzü Gülecek

Akademik personele her ay brüt aylıklarının yüzde 100 ila yüzde 115’i oranında Yükseköğretim Tazminatı ödenecek. Üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ile araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutmanlar, uzmanlar, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacılarına…