Tag Archives: Mario Joy

Mario Joy – California

I wish i was born na na in California
I wish i was born na na in California
Your body girl damn is hot likе California
Likе California sun Don’t wanna wait
No no i don’t wanna wait
So lay down…