Tag Archives: mo bounce

Iggy Azalea – Mo Bounce (2017)

Mo bounce, bounce, bounce, bounce
Bounce, bounce, bounce, bounce
Bounce in the motherfuckin’ house
Mo bounce in the motherfuckin’ house
Bounce, b-bounce, bounce, mo bounce
Mo, mo-mo bounce, b-bounce, bounce
Bounce in the motherfuckin’ house
Mo bounce in the motherfuckin’ house
Bounce, bounce, bounce, bounce
Bounce, bounce, bounce
Bounce…