Tag Archives: okuma-yazma

Türkiye'nin Yaşlı Kadın Nüfusu Erkeklerden Fazla

Kadın nüfus belli yaş gruplarına göre incelendiğinde, kadın nüfusun yüzde 24’ünü 0-14 yaş grubu, yüzde 5’ini 15-17 yaş grubu, yüzde 11,3’ünü 18-24 yaş grubu, yüzde 31’ini 25-44 yaş grubu, yüzde 20’sini 45-64 yaş…